Wartość Twojej szkody

Bezpłatnie dowiedz się jakiej wysokości odszkodowanie możesz dostać

[recaptcha][recaptcha size:compact]Akceptuję politykę strony
Polityka strony

Porady dotyczące odszkodowań

Porady dotyczące odszkodowań

Odszkodowanie po wypadku

dlaczego warto z naszej pomocy?

Osoba poszkodowana lub jej rodzina często nie mają głowy do tego, aby w obliczu poważnego wypadku, „przepychać się” z ubezpieczycielem o należne im odszkodowanie powypadkowe. Warszawa jest miastem niezwykle ruchliwym, w którym każdego dnia dochodzi do wypadków drogowych. Poszkodowani często nie próbują nawet dochodzić swoich praw, ponieważ nie znają się na przepisach, nie wiedzą jak taką sprawę poprowadzić, często brakuje im również siły psychicznej.  Ze względu na skomplikowany charakter spraw związanych z odszkodowaniami najlepiej skorzystać z usług specjalistów, którzy pomogą w uzyskaniu należnego odszkodowania po wypadku, a dzięki znajomości przepisów i wiedzy na temat działania określonych instytucji, przyspieszą proces ubiegania się o odszkodowanie powypadkowe.

Odszkodowanie  z OC sprawcy

kiedy i komu się należy?

W tym wypadku odpowiedź jest krótka – odszkodowanie z OC sprawcy należy się wszystkim, za wyjątkiem kierującego pojazdem, który spowodował wypadek. Przykładowo, jeżeli doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów, gdzie i w jednym i w drugim pojeździe oprócz kierowców byli pasażerowie, to o odszkodowanie z OC sprawcy mogą się ubiegać wszyscy, którzy byli w pojeździe, który jechał prawidłowo, jak i ci pasażerowie, którzy byli w pojeździe sprawcy wypadku. Warto o tym wiedzieć, ponieważ często osoby jadące ze sprawcą wypadku nie chcą mu robić dodatkowych problemów, dlatego o odszkodowanie z OC sprawcy, zwyczajnie nie wnoszą. Jest to błąd, ponieważ takie odszkodowanie powypadkowe i tak wypłaca ubezpieczyciel. Powinien on zadośćuczynić wszelkie krzywdy związane z wypadkiem i stratami związanymi z kosztami leczenia.

Wraz z wnioskiem o odszkodowanie należy przedłożyć ubezpieczycielowi niezbędną dokumentację dotyczącą przebiegu wypadku i jego skutków (uszczerbku na zdrowiu, rodzaju leczenia, jak również dowodów na brak możliwości wykonywania pracy i poniesionych z tym strat finansowych). Nie jest to łatwy i przyjemny proces, dlatego warto powierzyć sprawę specjalistom od odszkodowań.

Odszkodowanie po śmierci bliskiego

komu się należy i jak się o nie ubiegać?

Śmierć bliskiej osoby to zawsze traumatyczne przeżycie dla całej rodziny. Emocjonalnej pustki, bólu i cierpienia nie da się w żaden sposób zrekompensować. Stratę członka rodziny można tylko pokryć na płaszczyźnie materialnej. Finansowa rekompensata przysługuje członkom najbliższej rodziny lub innym bliskim osobom np. konkubinie. W zależności od rodzaju sprawy może być przyznane odszkodowanie, zadośćuczynienie, czy też renta za śmierć bliskiej osoby. Zadośćuczynieniem jest jednorazowa kwota pieniężna, która ma na celu wyrównanie krzywdy psychicznej związanej ze śmiercią bliskiej osoby. Z kolei to, co nazywane jest odszkodowaniem odnosi się do rekompensaty finansowej za śmierć bliskiego osoby, tak przynajmniej częściowo wyrównać możliwości bytowe rodziny, zwrócić koszty pogrzebu, zrekompensować wizyty u psychologów itd. Aby starać się o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę po zmarłym, czy zwrot kosztów pogrzebu należy przedstawić ubezpieczycielowi wszelkie dokumenty poświadczające o pokrewieństwie lub stałych relacjach (np. konkubina) ze zmarłym. Więcej informacji na temat odszkodowania po śmierci bliskiego można znaleźć pod adresem http://odszkodowaniapowypadkowe.com.pl/odszkodowanie-za-smierc-ojca”

Odszkodowanie komunikacyjne

jak postępować, żeby nie zostać oszukanym przez ubezpieczyciela?

Trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że znaczna część odszkodowań przyznawanych w Polsce z OC lub AC jest zniżona. Klienci bardzo często nie zdają sobie w ogóle z tego sprawy, a część choć ma tego świadomość nie podejmuje żadnych kroków odwoławczych, ponieważ nie wie jak się do tego zabrać. Statystycznie tylko jedna osoba na dwadzieścia z powodzeniem walczy o odszkodowanie komunikacyjne. Mało osób wie również o tym, że poza odszkodowaniem, które ma związek z kosztami naprawy samochodu należy się im się także odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu.

W praktyce ubezpieczyciele zaniżają wartość odszkodowania o połowę, a czasem nawet więcej i przykładowo zamiast 30 tyś złotych odszkodowania, klient otrzymuje tylko 10 tyś. złotych. Specjalizujemy się w walce z ubezpieczycielami, którzy zaniżają kosztorys naprawy samochodu, a takich firm jest w naszym kraju bardzo wiele. Znamy ich sposoby postępowania i zabiegi, które stosują, by tylko wypłacić osobie poszkodowanej jak najmniejsze odszkodowanie. Dzięki wiedzy i bogatemu doświadczeniu potrafimy skutecznie wydobyć od towarzystw ubezpieczeniowych należne poszkodowanemu pieniądze.

Termin składania wniosków o odszkodowanie za wypadek

do jakiego czasu wstecz można rościć o odszkodowanie?

Poszkodowany lub jego rodzina mają generalnie trzy lata od wypadku by starać się o odszkodowanie z OC od ubezpieczyciela. Po upływie tego okresu roszczenia na osobie przedawniają się. W sytuacji, gdy postępowanie karne w sprawie wypadku zostanie umorzone, a przyczyną jest brak wykrycia sprawcy, to za wypłatę odszkodowania odpowiedzialny jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – trzeba się do niego zgłosić w przeciągu trzech lat od momentu uprawomocnienia się postanowienia prokuratury.

Zdarzają się sytuacje, kiedy to sprawca wypadku dostał wyrok karny. Wówczas, by roszczenia się przedawniły musi minąć nawet 20 lat od wypadku. Dotyczy to również sytuacji, w których to szkoda i sprawca były znane wcześniej. Najdalszy termin przedawnienia to obecnie 10.08.1997 rok. Tak więc wszelkie roszczenia dotyczące spraw sprzed tej daty są już przedawnione.

Warto pamiętać, że o odszkodowanie powypadkowe można się ubiegać nawet wtedy, gdy poszkodowany odzyskał już zdrowie. Nie koliduje to również w żaden sposób z otrzymaniem odszkodowania od własnego ubezpieczyciela, w ramach ubezpieczenia NNW.

Przyczynienie się poszkodowanego do szkody

kiedy zachodzi, a kiedy nie?

Zdarza się tak, że winę za wypadek, czy to drogowy, czy w pracy nie ponosi tylko jedna ze stron. Wówczas określa się to terminem przyczynienie się poszkodowanego do szkody. W praktyce oznacza, to pomniejszenie odszkodowania powypadkowego. By jednak o tym mówić, trzeba wykazać bez cienia wątpliwości, że poszkodowany przyczynił się do szkody. To pierwszy z warunków, który musi być spełniony by można było mówić o pomniejszeniu odszkodowania dla poszkodowanego. Drugą, bardzo ważna przesłanką, która musi zostać spełniona jest wskazanie normalnego, związku przyczynowego między zachowaniem poszkodowanego, a zaistniałą szkodą. Trzecim i ostatnim wymogiem, od którego zależy pomniejszenie odszkodowania dla osoby poszkodowanej jest udowodnienie, nieprawidłowego, złego zachowania poszkodowanego. Bez tego elementu nie może być mowy o przyczynieniu się poszkodowanego do szkody. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że to sprawca szkody lub jego ubezpieczyciel muszą udowodnić, że wszystkie powyższe przesłanki zostały przez poszkodowanego spełnione. Poszkodowany natomiast nie musi udowadniać, że do szkody się nie przyczynił.

Sprawy związane z przyczynieniem się poszkodowanego do szkody są niezwykle trudnymi do rozwiązania na korzyść sprawcy, jednak wykwalifikowani prawnicy, posiadający odpowiednie doświadczenie i znający przepisy prawa mogą sobie z tym poradzić. Dlatego, w sytuacji gdy sprawca wypadku ma przesłanki, ku temu by twierdzić, że poszkodowany przyczynił się do powstania szkody, warto skontaktować się ze specjalistami, którzy na co dzień zajmują się odszkodowaniami powypadkowymi.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią,

podejmiemy działania prawne w celu uzyskania najwyższego odszkodowania po wypadku.

Odszkodowania powypadkowe Warszawa

ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa