Wartość Twojej szkody

Bezpłatnie dowiedz się jakiej wysokości odszkodowanie możesz dostać

  [recaptcha][recaptcha size:compact]Akceptuję politykę strony
  Polityka strony

  Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

  Odszkodowanie za śmierć matki

  Odszkodowanie za śmierć matki

  Członkowie najbliższej rodziny mogą domagać się rekompensaty finansowej za śmierć matki, lub żony. Nagła śmierć matki w wypadku drogowym lub w pracy, jest tragedią o największych rozmiarach. Śmierć matki powoduje często osierocenie małoletnich dzieci, które  wskutek tego zdarzenia są pozbawione możliwości do życia w szczęśliwej i pełnej rodzinie.

  Osierocone dzieci mają uprawnienia do wysuwania roszczeń o zapłatę stosownego zadośćuczynienia, odszkodowania powypadkowego po śmierci matki, a także o zapłatę renty. Uprawnienie to powstaje bez względu na to, czy osierocone dzieci są osobami pełnoletnimi, czy też nie. Jeżeli osierocone dzieci są osobami małoletnimi, wówczas muszą one być reprezentowane przez drugiego z rodziców.

  Wysokość odszkodowania za śmierć matki i innych form rekompensaty finansowej zależą od tego, w jakim stopniu śmierć matki miała wpływ na sytuacje życiową jego najbliższej rodziny, czyli żony i dzieci. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby zależy również od innych kwestii takich jak choćby np. trwałe i przemijające następstwa zdrowotne dzieci, głównie chodzi tu o ich kondycję psychiczną.

  Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią,

  podejmiemy działania prawne w celu uzyskania najwyższego odszkodowania za śmierć matki.

  Odszkodowania powypadkowe Warszawa

  ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa