Wartość Twojej szkody

Bezpłatnie dowiedz się jakiej wysokości odszkodowanie możesz dostać

  [recaptcha][recaptcha size:compact]Akceptuję politykę strony
  Polityka strony

  Odszkodowanie za wypadek rowerzysty

  Odszkodowanie za wypadek rowerzysty

  Odszkodowanie po wypadku

  dla rowerzysty

  Jeśli nie byłeś sprawcą wypadku, zawsze należy Ci się

  odszkodowanie powypadkowe

  Pomimo to, że ścieżek rowerowych stale przybywa w polskich miastach to kierowcy i rowerzyści nadal są na siebie skazani. Ich drogi często przecinają się, a rowerzysta w starciu z samochodem praktycznie nie ma szans uniknięcia obrażeń. Najczęstszymi urazami wśród rowerzystów są urazy głowy np. wstrząs mózgu, czy złamania kości czaszki. Dlatego obowiązkowo należy używać kasku wybierając się na przejażdżkę jednośladem. Przy uderzeniach o mniejszej sile, właśnie kask może uchronić rowerzystę przed poważniejszymi urazami głowy.

  W przypadku potrącenia rowerzysty odpowiedzialność, w większości sytuacji ponosi kierowca pojazdu. Analogicznie jak w przypadku potrącenia pieszego mamy tu do czynienia  z przepisem, który mówi, że posiadacz pojazdu odpowiada za szkodę na zasadzie ryzyka. Sytuacjami, które stanowią wyjątki od tego przepisu i wyłączają odpowiedzialność kierowcy pojazdu są: działanie siły wyższej, wyłączną winę osoby trzeciej, czy też wyłączną winę poszkodowanego rowerzysty. Jeżeli żadna z wyżej wymienionych sytuacji nie zachodzi to rowerzysta, podobnie jak pieszy nie musi udowadniać winy kierowcy i może domagać się odszkodowania po wypadku.

  Jakie działania podjąć po wypadku

  Policja z każdego wypadku drogowego sporządza notatkę urzędową, która jest bardzo ważna w toku postępowania dochodzenia odszkodowania. W notatce, poza opisem przebiegu wypadku znajdują się również takie informacje jak dane uczestników zdarzenia, numery ubezpieczeń itd. Poszkodowany w wypadku, jeżeli to możliwe powinien zgłosić się po wypadku, po taką notatkę do odpowiedniej komendy policji. Konieczne jest również podjęcie leczenia przez poszkodowanego rowerzystę.  Jest to absolutnie konieczne, w staraniu się o odszkodowanie powypadkowe. Wniosek o odszkodowanie po wypadku, wraz z odpowiednią dokumentacją należy zgłosić do zakładu ubezpieczeń, w którym pojazd sprawcy ma wykupione ubezpieczenie OC. Jeżeli sprawca wypadku nie miał ważnej polisy OC to wówczas roszczenie o odszkodowanie po wypadku należy zgłosić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), korzystając z pośrednictwa wybranego zakładu ubezpieczeń.

  Oczywiście w przypadku nawiązania współpracy z naszą kancelarią prawną, wszelkie formalności związane z uzyskaniem stosownych dokumentów, jak również dochodzeniem odszkodowania po wypadku bierzemy na siebie.

  Prawa poszkodowanego w wypadku

  O odszkodowanie powypadkowe z OC sprawcy pojazdu poszkodowany rowerzysta może starać się w toku postępowania karnego. Ponadto poszkodowany może domagać się odszkodowania za wypadek, nawet wtedy, gdy sprawca wypadku został uniewinniony w postępowaniu karnym. Wówczas może domagać się odszkodowania z powództwa cywilnego. Od momentu zgłoszenia wypadku do firmy ubezpieczeniowej, ma ona 30 dni na wypłacenie odszkodowania po wypadku poszkodowanemu rowerzyście.

  Potrącenie rowerzysty ze skutkiem śmiertelnym 

  Niestety i takie sytuacje zdarzają się dość często na polskich drogach. Rodzina poszkodowanego ma prawo do zadośćuczynienia, odszkodowania, zwrotu kosztów pogrzebu i renty po zmarłym. Wszelkie informacje na temat postępowania, możliwości uzyskania rekompensaty finansowej można znaleźć w zakładce odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby.

  Nietrzeźwy kierowca/nietrzeźwy rowerzysta

  Gdy kierowca pojazdu, będąc w stanie nietrzeźwości potrącił rowerzystę grożą mu oczywiście bardzo poważne konsekwencje. W takiej sytuacji oczywiście odszkodowanie dla poszkodowanego będzie wypłacone z polisy OC sprawy wypadku. W takiej sytuacji ubezpieczyciel nie ma prawa odmówić wypłaty odszkodowania powypadkowego. Może natomiast zwrócić się do sprawcy o zwrot wypłaconego odszkodowania po wypadku do jego sprawcy.

  W sytuacji, gdy potrącony został rowerzysta w stanie nietrzeźwym, a kierowca jechał przepisowo, wówczas winę ponosi rowerzysta, któremu odszkodowanie może zostać nie przyznane lub odpowiednio zmniejszone. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nietrzeźwy rowerzysta przeprowadzał rower na przejściu dla pieszych w sposób prawidłowy. Wówczas winę ponosi kierowca pojazdu i poszkodowany rowerzysta może ubiegać się o odszkodowanie komunikacyjne.

  W tak dużym mieście jak np. Warszawa, każdego roku dochodzi przynajmniej do kilkudziesięciu wypadków z udziałem rowerzystów. Odszkodowania powypadkowe w tego rodzaju sprawach to dla nas „chleb powszedni”. Możemy pochwalić się dużą wiedzą, doświadczeniem i doskonałą skutecznością w egzekwowaniu godziwych odszkodowań dla naszych klientów. Jeżeli jadąc na rowerze zostałeś potrącony przez samochód skontaktuj się z nami. Na pewno będziemy mogli Ci pomóc w uzyskaniu rekompensaty finansowej za poniesione szkody.

  Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią,

  podejmiemy działania prawne w celu uzyskania najwyższego odszkodowania po wypadku.

  Odszkodowania powypadkowe Warszawa

  ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa