Wartość Twojej szkody

Bezpłatnie dowiedz się jakiej wysokości odszkodowanie możesz dostać

  [recaptcha][recaptcha size:compact]Akceptuję politykę strony
  Polityka strony

  Odszkodowanie za samochód

  Ważne informacje

  Odszkodowanie za samochód

  ważne informacje

  Przy ubieganiu się o odszkodowanie powypadkowe za samochód trzeba wiedzieć o wielu różnych kwestiach, które zapobiegną temu, że wypłacona nam kwota będzie niższa od tej, którą faktycznie powinniśmy otrzymać od ubezpieczyciela. Towarzystwa ubezpieczeniowe wykorzystują często niewiedzę klientów, by wypłacać im znacznie niższe kwoty od tych, które się należą. O czym więc trzeba wiedzieć?

  Zaniżony kosztorys za naprawę samochodu

  To bardzo częsta sytuacja gdy ubiegamy się o odszkodowanie za samochód. Stosowane przez ubezpieczycieli praktyki obejmują następujące sytuacje:

  1. Odszkodowanie, które dostajesz jest podane w kwocie netto, a Ty nie masz samochodu wprowadzonego w środki trwałe, Twoja firma nie może odliczyć podatku VAT.

  2. Zastosowano amortyzację części. To znaczy, że odszkodowanie za części zostało umniejszone nawet o 60-70% wartości – jest to bezprawne działanie

  3. Zamiast części oryginalnych w kosztorysie uwzględniono naprawę przy pomocy zamienników. Sprawdź czy w kosztorysie nie widnieją tanie podróbki i pamiętaj, że masz pełne prawo do naprawy samochodu przy użyciu oryginalnych części.

  4. Zaniżono stawkę roboczogodzin w warsztacie/ zakładzie blacharskim. Na ogół ubezpieczyciele przyjmują stawkę 45-60 złotych netto za roboczogodzinę, podczas gdy rynkowe stawki w ASO są zazwyczaj dwa razy wyższe. Powinieneś sprawdzić w ASO producenta Twojego pojazdu ile kosztuje 1 roboczogodzina

  5. Ubezpieczyciel nie uwzględnił w kosztorysie pełnego zakresu uszkodzeń, albo niektóre zwyczajnie pominął. Jest też możliwość, że części które nadają się tylko do wymiany, zostały zakwalifikowane jako części do naprawy.

  5. Celowe błędne rozliczenie szkody całkowitej. Zaniżono wartość rynkową pojazdu lub zawyżono wartość pozostałej, nieuszkodzonej części pojazdu. Poniżej krótkie wyjaśnienie terminu „szkoda całkowita”

  „Szkoda całkowita” po wypadku

  Dotyczy zarówno właścicieli pojazdów mechanicznych z ważną polisą OC jak i AC. O szkodzie całkowitej można mówić wówczas gdy pojazd mechaniczny w wypadku uległ zniszczeniu, nie nadaje się do naprawy, jak również w sytuacji gdy nie opłaca się go naprawiać, ponieważ koszty naprawy przekroczyłyby wartość pojazdu w momencie wypadku. Trzeba też zwrócić uwagę na pewne ważne różnice w zakresie szkód całkowitych w ubezpieczeniach OC oraz w ubezpieczeniach AC, z którymi mamy do czynienia w toku postępowań likwidacyjnych.

  Szkoda całkowita z OC zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego jest uznawana za nieopłacalną, gdy koszt naprawy uszkodzonego pojazdu przekracza 100% jego wartości, w dniu powstania szkody. Jeżeli natomiast koszty naprawy są niższe niż 100% jego wartości w dniu wypadku, wówczas ubezpieczyciel nie może zastosować pojęcia szkody całkowitej – musi natomiast pokryć koszty naprawy.

  Jak ubezpieczyciel wylicza odszkodowanie z OC w przypadku szkody całkowitej? Najpierw oblicza wartość nieuszkodzonego pojazdu w dniu powstania szkody,  następnie oblicza wartość wraku pojazdu. Różnica jaką otrzymuje jest wysokością przyznawanego odszkodowania. W tym miejscu należy również dodać, że w dalszym ciągu właścicielem wraku pojazdu jest poszkodowany i może nim swobodnie dysponować. Może go sprzedać na złom, może sprzedać na części, a jeżeli chce to nawet może podjąć się jego naprawy.

  Warto wiedzieć również, że poszkodowany ma prawo zwrócić się do ubezpieczalni z wnioskiem o wskazanie firmy, która jest gotowa odkupić od niego wrak po takiej cenie, jaką ubezpieczyciel wskazał jako jego wartość. Dzięki temu poszkodowany otrzyma zwrot pełnej wartości pojazdu na dzień wypadku.

  Odmiennie wygląda sytuacja z ubezpieczeniem AC, czyli AutoCasco. Nie ma tu ogólnie przyjętych zasad, które dotyczyłyby terminu szkody całkowitej jak również ustalenia świadczenia. Każdorazowo informacje o sposobie odszkodowania i opłacalności naprawy należy uzyskać od konkretnej firmy ubezpieczeniowej, przy podpisywaniu umowy. W praktyce, w większości polis AC próg opłacalności naprawy wynosi 70%, co oznacza, że jeżeli koszt naprawy uszkodzonego pojazdu przekracza 70% jego wartości w dniu powstania szkody to może zostać to zakwalifikowane jako szkoda całkowita. Wrakiem samochodu, tak jak w przypadku szkody całkowitej z OC, również dysponuje poszkodowany.

  Pamiętaj że…

  Firmy ubezpieczeniowe przy polisach OC odmawiają zwrotu kosztów naprawy, sugerując się analizą kosztów naprawy opiewającą na 70-80% wartości pojazdu przed wypadkiem. Towarzystwa informują klienta, że są przesłanki do orzeczenia w pojeździe szkody całkowitej, podkreślając przy tym, że naprawa się nie opłaca z ekonomicznego punktu widzenia. Jest to niezgodne z prawem i wspomniane koszty naprawy powinny zostać przez ubezpieczyciela pokryte.

  Częstym zjawiskiem w przypadku ubiegania się o odszkodowanie z OC są też: zaniżanie wartości nieuszkodzonego pojazdu, zawyżanie kosztorysu naprawy, po to by przekroczyć próg 100% albo 70% wartości pojazdu i zakwalifikować to jako szkodę całkowitą. Kolejną często stosowaną praktyką przez ubezpieczycieli jest zawyżanie wartości pozostałości pojazdu, czyli wraku, po to by zmniejszyć kwotę do wypłaty.

  Jak więc bronić się przed nieuczciwymi praktykami?  Przede wszystkim należy wystąpić do ubezpieczyciela o takie dokumenty jak: wycena pojazdu na dzień szkody, protokół oględzin pojazdu uszkodzonego, kosztorys naprawy, wycena pojazdu w stanie uszkodzonym.

  Firma ubezpieczeniowa ma obowiązek udostępnienia wyżej wspomnianych dokumentów w formie kserokopii lub skanów. Należy również pamiętać, że postanowienia ubezpieczyciela w toku likwidacji szkody, nie mają charakteru ostatecznego, co oznacza, że poszkodowanemu przysługuje odwołanie od decyzji towarzystwa, jak również skierowanie sprawy do sądu.

  Jeżeli tylko podejrzewasz, że zostałeś oszukany przez firmę ubezpieczeniową, skontaktuj się z nami. Pamiętaj, że masz prawo do takiego odszkodowania po wypadku jakie Ci się należy zgodnie z polskim prawem, a nie jakie przedstawi chytry ubezpieczyciel. Nasza firma ma kompetencje, duże doświadczenie w walce z firmami ubezpieczeniowymi i co najważniejsze doskonałą skuteczność w rozwiązywaniu takich spraw. Napisz do nas za pomocą formularza kontaktowego lub zadzwoń. Możesz zyskać więcej niż Ci się wydaje.

  Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią,

  podejmiemy działania prawne w celu uzyskania najwyższego odszkodowania po wypadku.

  Odszkodowania powypadkowe Warszawa

  ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa