Wartość Twojej szkody

Bezpłatnie dowiedz się jakiej wysokości odszkodowanie możesz dostać

  [recaptcha][recaptcha size:compact]Akceptuję politykę strony
  Polityka strony

  Odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach

  Odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach

  Odszkodowanie powypadkowe

  za potrącenie pieszego na pasach

  Potrącenia pieszych na przejściach dla pieszych to niestety nierzadkie sytuacje na polskich ulicach. Wystarczy chwila nieuwagi, nadmierna prędkość, która uniemożliwi zatrzymanie się samochodu przed przejściem dla pieszych itd. Za zdecydowaną większość wypadków z udziałem pieszych odpowiedzialność ponoszą kierowcy – wedle przepisu posiadacz pojazdu odpowiada za szkody wyrządzone osobom pieszym na zasadzie ryzyka. Wyjątkami są sytuacje, które wyłączają jego odpowiedzialność. Chodzi tu o: działanie siły wyższej, wyłączną winę osoby trzeciej, czy też wyłączną winę samego poszkodowanego. W pozostałych sytuacjach pieszy potrącony na pasach nie musi udowadniać winy kierowcy. Kierowca ponosi odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenie i szkodę – na zasadzie ryzyka.

  Działania pieszego po wypadku 

  Z każdego wypadku drogowego policja sporządza notatkę urzędową. To bardzo ważny dokument, który określa przebieg całego zdarzenia i może wskazywać na potencjalnego sprawcę wypadku. W notatce znajdują się również takie informacje jak dane uczestników zdarzenia, numery ubezpieczeń itd. Poszkodowany, jeżeli to możliwe powinien zgłosić się po wypadku, po taką notatkę do odpowiedniej komendy policji. Konieczne jest także podjęcie leczenia, ponieważ jest ono konieczne, by starać się o odszkodowanie powypadkowe.

  W dalszej kolejności, roszczenia związane ze szkodami poniesionymi na skutek wypadku należy zgłosić do zakładu ubezpieczeń, w którym pojazd sprawcy ma wykupione ubezpieczenie OC. Jeżeli sprawca wypadku nie miał ważnej polisy OC to wówczas roszczenie o odszkodowanie po wypadku należy zgłosić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) za pośrednictwem wybranego zakładu ubezpieczeń.

  Prawa poszkodowanego w wypadku na pasach

  O odszkodowanie z OC sprawcy pojazdu poszkodowany może starać się w toku postępowania karnego. Ponadto poszkodowany może domagać się odszkodowania za wypadek, nawet wtedy, gdy sprawca wypadku został uniewinniony w postępowaniu karnym. Również niezależnie od postępowania karnego względem sprawcy wypadku powinien działać ubezpieczyciel, który powinien przeprowadzić swoje postępowanie.

  Od momentu zgłoszenia wypadku do firmy ubezpieczeniowej, ma ona 30 dni na wypłacenie odszkodowania poszkodowanemu.

  Potrącenie pieszego ze skutkiem śmiertelnym

  W takich sytuacjach rodzina poszkodowanego ma prawo do zadośćuczynienia, odszkodowania, zwrotu kosztów pogrzebu i renty po zmarłym. Wszelkie informacje na temat postępowania, możliwości uzyskania rekompensaty finansowej można znaleźć w zakładce odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby.

  Nietrzeźwy kierowca/nietrzeźwy pieszy

  Gdy kierowca pojazdu, będąc w stanie nietrzeźwości potrącił na pasach pieszego grożą mu bardzo poważne konsekwencje. W takiej sytuacji oczywiście odszkodowanie dla poszkodowanego będzie wypłacone z polisy OC sprawcy wypadku. W takiej sytuacji ubezpieczyciel nie ma prawa odmówić wypłaty odszkodowania poszkodowanemu. Może natomiast zwrócić się do sprawcy o zwrot wypłaconego odszkodowania.

  W sytuacji, gdy na pasach potrącony został pieszy w stanie nietrzeźwym, ale jego przechodzenie było prawidłowe, to również należy się mu odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Obniżenie lub odmowa wypłaty odszkodowania są możliwe tylko wtedy, gdy to nietrzeźwy pieszy spowodował wypadek, a jednocześnie kierowca pojazdu nie naruszył żadnych przepisów.

  Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią,

  podejmiemy działania prawne w celu uzyskania najwyższego odszkodowania za potrącenie pieszego na pasasach.

  Odszkodowania powypadkowe Warszawa

  ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa