Wartość Twojej szkody

Bezpłatnie dowiedz się jakiej wysokości odszkodowanie możesz dostać

  [recaptcha][recaptcha size:compact]Akceptuję politykę strony
  Polityka strony

  Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

  Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

  Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby Śmierć bliskiej osoby jest wydarzeniem tragicznym. Gdy w wypadku drogowym ginie ktoś z rodziny nie sposób jest wypełnić po nim emocjonalnej pustki. Stratę może jedynie częściowo zrekompensować, tylko na płaszczyźnie materialnej. Finansowa rekompensata po wypadku przysługuje członkom najbliższej rodziny lub innym bliskim osobom np. konkubinie. W zależności od rodzaju sprawy może być przyznane odszkodowanie, zadośćuczynienie, czy też renta za śmierć bliskiej osoby. Strata członka rodziny, który był równocześnie głównym żywicielem stawia pozostałych członków rodziny nie tylko w bardzo trudnej sytuacji psychicznej ale i materialnej. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią, podejmiemy działania prawne w celu uzyskania najwyższego odszkodowania po wypadku…

  Odszkodowanie za śmierć ojca

  Odszkodowanie po wypadku za śmierć ojca Członkowie najbliższej rodziny mogą domagać się rekompensaty finansowej za śmierć ojca, czy męża. Odszkodowanie, zadośćuczynienie czy też renta oraz zwrot kosztów pogrzebu i zasiłek za śmierć ojca przysługują jego małżonce oraz dzieciom. W przypadku rodziców i rodzeństwa zmarłej osoby można ubiegać się tylko o zadośćuczynienie. Wysokość odszkodowania za śmierć ojca i innych form rekompensaty finansowej zależą od tego, w jakim stopniu śmierć ojca miała wpływ na sytuacje życiową jego najbliższej rodziny, czyli żony i dzieci. Oczywiście odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby zależy również od innych kwestii takich jak choćby np. trwałe i przemijające następstwa zdrowotne dzieci, głównie chodzi tu o…

  Odszkodowanie za śmierć matki

  Odszkodowanie za śmierć matki Członkowie najbliższej rodziny mogą domagać się rekompensaty finansowej za śmierć matki, lub żony. Nagła śmierć matki w wypadku drogowym lub w pracy, jest tragedią o największych rozmiarach. Śmierć matki powoduje często osierocenie małoletnich dzieci, które  wskutek tego zdarzenia są pozbawione możliwości do życia w szczęśliwej i pełnej rodzinie. Osierocone dzieci mają uprawnienia do wysuwania roszczeń o zapłatę stosownego zadośćuczynienia, odszkodowania powypadkowego po śmierci matki, a także o zapłatę renty. Uprawnienie to powstaje bez względu na to, czy osierocone dzieci są osobami pełnoletnimi, czy też nie. Jeżeli osierocone dzieci są osobami małoletnimi, wówczas muszą one być reprezentowane przez…

  Odszkodowanie za śmierć rodziców

  Odszkodowanie za śmierć rodziców Śmierć bliskiej osoby jest wydarzeniem tragicznym. Gdy w wypadku drogowym ginie ktoś z rodziny nie sposób jest wypełnić po nim emocjonalnej pustki. Stratę może jedynie częściowo zrekompensować, tylko na płaszczyźnie materialnej. Finansowa rekompensata przysługuje członkom najbliższej rodziny lub innym bliskim osobom np. konkubinie. W zależności od rodzaju sprawy może być przyznane odszkodowanie, zadośćuczynienie, czy też renta za śmierć bliskiej osoby. Strata członka rodziny, który był równocześnie głównym żywicielem stawia pozostałych członków rodziny nie tylko w bardzo trudnej sytuacji psychicznej ale i materialnej. Powierz sprawę specjalistom Często zdarzają się sytuacje, że odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby nie rekompensuje…

  Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

  Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej Śmierć bliskiej osoby jest wydarzeniem tragicznym. Gdy w wypadku drogowym ginie ktoś z rodziny nie sposób jest wypełnić po nim emocjonalnej pustki. Stratę może jedynie częściowo zrekompensować, tylko na płaszczyźnie materialnej. Finansowa rekompensata przysługuje członkom najbliższej rodziny lub innym bliskim osobom np. konkubinie. W zależności od rodzaju sprawy może być przyznane odszkodowanie, zadośćuczynienie, czy też renta za śmierć bliskiej osoby. Strata członka rodziny, który był równocześnie głównym żywicielem stawia pozostałych członków rodziny nie tylko w bardzo trudnej sytuacji psychicznej ale i materialnej. Powierz sprawę specjalistom Często zdarzają się sytuacje, że odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby…

  Odszkodowanie za śmierć dziecka

  Odszkodowanie po wypadku za śmierć dziecka Jedną z najgorszych rzeczy jakie mogą spotkać rodziców jest śmierć dziecka, niezależnie od wieku w jakim było. Oczywiście zadośćuczynienie za ból i cierpienie nie są w stanie zrekompensować straty, jednak rodzice mogą o takie odszkodowanie powypadkowe wystąpić. Wysokość odszkodowania po wypadku uzależniona jest od tego, czy to dziecko było zależne od rodziców, czy też rodzice byli zależni od dziecka. Zadośćuczynienie z tytułu straty moralnej poniesionej w wyniku śmierci dziecka wynosi w Polsce średnio około 33 tysięcy złotych, jednak zdarzają się wypłaty rzędu 40 tysięcy złotych. W niektórych przypadkach wysokość odszkodowania może dochodzić nawet do 300…