Wartość Twojej szkody

Bezpłatnie dowiedz się jakiej wysokości odszkodowanie możesz dostać

  [recaptcha][recaptcha size:compact]Akceptuję politykę strony
  Polityka strony

  Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

  Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

  Odszkodowanie po wypadku

  z OC sprawcy wypadku

  Jeśli nie byłeś sprawcą wypadku, zawsze należy Ci się odszkodowanie powypadkowe

  Pamiętaj, że jeżeli odniosłeś obrażenia w wyniku wypadku masz prawo do odszkodowania. Warszawa jest miastem, w którym każdego miesiąca dochodzi do kilkudziesięciu wypadków drogowych. Mimo to wiele osób, nawet nie próbuje dochodzić swoich praw, ponieważ nie zdają sobie sprawy, że ubezpieczyciel powinien im finansowo zadośćuczynić wszelkie krzywdy związane z wypadkiem i stratami związanymi z kosztami leczenia.

  Masz prawo do odszkodowania powypadkowego

  Miałeś wypadek w którym odniosłeś obrażenia, nie możesz pracować albo potrzebujesz długotrwałej rehabilitacji? Pamiętaj, że powinieneś walczyć o odszkodowanie u ubezpieczyciela z polisy OC sprawcy wypadku. Mało osób o tym wie, ale składka za obowiązkowe ubezpieczenie samochodu i tak zostanie podniesiona sprawcy, bez względu na to, czy wniesiony zostanie wniosek o wypłacenie odszkodowania z jego polisy OC, czy nie. O tego typu odszkodowania powinny się więc ubiegać nie tylko poszkodowani z „drugiego samochodu” , ale także osoby, które uczestniczyły w wypadku drogowym, po stronie sprawcy, czyli jego pasażerowie. Często są to rodzina lub znajomi, którzy zwyczajnie nie chcą robić dodatkowych problemów bliskiej im osobie, która spowodowała wypadek. Jak już zostało wspomniane im też należy się odszkodowanie z OC sprawcy, a składka za obowiązkowe ubezpieczenie i tak zostanie sprawcy podniesiona, czy się po to odszkodowanie upomnimy czy nie.

  Wnioskowanie o odszkodowanie powypadkowe

  (zasady, decyzje, udokumentowanie sprawy)

  By starać się o pełne odszkodowanie należy oczywiście zgłosić szkodę ubezpieczycielowi. Mamy na to trzy lata, po tym okresie roszczenia na osobie przedawniają się. W sytuacji, gdy postępowanie karne w sprawie wypadku zostanie umorzone, a przyczyną jest brak wykrycia sprawcy, to za wypłatę odszkodowania odpowiedzialny jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – trzeba się do niego zgłosić w przeciągu trzech lat od momentu uprawomocnienia się postanowienia prokuratury.

  W sytuacji, kiedy sprawca wypadku dostał wyrok karny, musi minąć 20 lat od wypadku, by minął termin przedawnienia roszczeń. Dotyczy to też sytuacji, gdy szkoda i sprawca były znane wcześniej. Trzeba pamiętać, że można się ubiegać o odszkodowanie nawet wtedy, gdy odzyskaliśmy zdrowie po wypadku. Co więcej, nie koliduje to w żaden sposób z otrzymaniem odszkodowania od własnego ubezpieczyciela, w ramach ubezpieczenia NW.

  Decyzja na temat odszkodowania z OC sprawcy ustalana jest na podstawie: decyzji zakładu ubezpieczeń, ugody lub orzeczenia sądu. Poszkodowanemu może zostać zaproponowane podpisanie ugody, dzięki czemu wypłata pieniędzy z tytułu odszkodowania następuje szybciej, jednak nie jest to rozwiązanie, które zalecamy osobom poszkodowanym. Przede wszystkim dlatego, że oznacza to zrzeczenie się dalszych roszczeń w związku wypadkiem, a także dlatego, że kwota takiego zadośćuczynienia jest zazwyczaj niższa od tej, którą można faktycznie uzyskać.

  By mieć możliwość wnioskowania o odszkodowanie należy przedstawić niezbędną dokumentację dotyczącą przebiegu wypadku i jego skutków, czyli uszczerbku na zdrowiu, rodzaju leczenia i jego czasu, a także dowodów na brak możliwości wykonywania pracy i poniesionych z tym strat finansowych. Uszczerbki na zdrowiu to nie jedyna szkoda związana z wypadkami drogowymi. Nie wolno także zapominać o odszkodowaniu za szkody psychiczne. Oświadczenie dotyczącego strat z tego tytułu również trzeba okazać ubezpieczycielowi, najlepiej gdyby było do niego dołączone pismo od lekarza specjalisty (psychologa, psychiatry).

  W wypadkach, którego konsekwencją jest śmierć, członkowie najbliższej rodziny zmarłego mają możliwość wniesienia o odszkodowanie, gdy wykażą, że w skutek śmierci poszkodowanego ich sytuacja materialna uległa pogorszeniu. Dlatego też, należy zbierać wszelkie rachunki i dokumenty, którą mogą udowodnić taki stan rzeczy.

  Na jakie odszkodowanie po wypadku możesz liczyć?

  O jakich środkach finansowego zadośćuczynienia można mówić w przypadku odszkodowań z OC sprawcy wypadku? Od kilku set złotych do nawet kilkuset tysięcy jeżeli mamy do czynienia z poważnymi urazami, które skutkują trwałą niepełnosprawnością. Ile trzeba czekać na wypłatę odszkodowania? To zależy od rodzaju sprawy. Przy mniej skomplikowanych sytuacjach ubezpieczyciel powinien wypłacić pieniądze w ramach odszkodowania w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia szkody. Z kolei w przypadku spraw bardziej skomplikowanych zajmuje to do 90 dni.

  Najlepiej powierzyć sprawę kancelarii prawnej

  Warto zachować czujność i mieć świadomość, że nie zawsze, a w praktyce bardzo często firmy ubezpieczeniowe zwlekają z wypłatą odszkodowania. Dobrym rozwiązaniem w takich sytuacjach, choć kosztownym i czasochłonnym jest postępowanie sądowe. Wówczas o rozmiarze odszkodowania rozstrzyga sąd, a nie firma ubezpieczeniowa. W uwagi na skomplikowany charakter spraw związanych z odszkodowaniami zaleca się skorzystanie z usług specjalistów, którzy pomogą w uzyskaniu godziwego odszkodowania, a dzięki znajomości przepisów i świadomości jak działają określone instytucje, przyspieszą proces ubiegania się o odszkodowanie.

  Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią,

  podejmiemy działania prawne w celu uzyskania najwyższego odszkodowania po wypadku.

  Odszkodowania powypadkowe Warszawa

  ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa