Wartość Twojej szkody

Bezpłatnie dowiedz się jakiej wysokości odszkodowanie możesz dostać

  [recaptcha][recaptcha size:compact]Akceptuję politykę strony
  Polityka strony

  Odszkodowanie za grunty warszawskie

  Odszkodowanie za grunty warszawskie

  Odszkodowanie za grunty warszawskie

   

  Spadkobiercom byłych właścicieli tzw. „Gruntów warszawskich” oferujemy kompleksową pomoc związaną z:

  • oceną roszczeń wynikających z dekretu z 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279) – tzw. „dekretu Bieruta”,
  • prowadzeniem postępowań administracyjnych przed Prezydentem m. st. Warszawy, Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie oraz organami administracji centralnej w sprawach roszczeń dekretowych,
  • prowadzeniem postępowań administracyjnych o ustanowienie użytkowania wieczystego;
  • prowadzeniem postępowań administracyjnych o odszkodowanie na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • prowadzeniem postępowań sądowo administracyjnych przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w powyższym zakresie,
  • dochodzeniem na drodze sądowej roszczeń odszkodowawczych związanych z wystąpieniem nieodwracalnych skutków prawnych wykluczających stwierdzenie nieważności decyzji dekretowych.

  Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią,

  podejmiemy działania prawne w celu uzyskania najwyższego odszkodowania za grunty warszawskie.

  Odszkodowania powypadkowe Warszawa

  ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa