Wartość Twojej szkody

Bezpłatnie dowiedz się jakiej wysokości odszkodowanie możesz dostać

Akceptuję politykę strony
Polityka strony

Odszkodowanie za grunty warszawskie

Odszkodowanie za grunty warszawskie

Odszkodowanie za grunty warszawskie

 

Spadkobiercom byłych właścicieli tzw. „Gruntów warszawskich” oferujemy kompleksową pomoc związaną z:

  • oceną roszczeń wynikających z dekretu z 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279) – tzw. „dekretu Bieruta”,
  • prowadzeniem postępowań administracyjnych przed Prezydentem m. st. Warszawy, Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie oraz organami administracji centralnej w sprawach roszczeń dekretowych,
  • prowadzeniem postępowań administracyjnych o ustanowienie użytkowania wieczystego;
  • prowadzeniem postępowań administracyjnych o odszkodowanie na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • prowadzeniem postępowań sądowo administracyjnych przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w powyższym zakresie,
  • dochodzeniem na drodze sądowej roszczeń odszkodowawczych związanych z wystąpieniem nieodwracalnych skutków prawnych wykluczających stwierdzenie nieważności decyzji dekretowych.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią,

podejmiemy działania prawne w celu uzyskania najwyższego odszkodowania za grunty warszawskie.

Odszkodowania powypadkowe Warszawa

ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa