Wartość Twojej szkody

Bezpłatnie dowiedz się jakiej wysokości odszkodowanie możesz dostać

  [recaptcha][recaptcha size:compact]Akceptuję politykę strony
  Polityka strony

  W sytuacjach, takich jak wypadki samochodowe, awarie domowe czy uszkodzenia mienia, zgłoszenie szkody to krok niezbędny w procesie uzyskania odszkodowania. Aby cała procedura przebiegła sprawnie, warto być przygotowanym i wiedzieć, jakie dokumenty są wymagane podczas zgłaszania szkody. Poniżej omówimy najważniejsze informacje dotyczące dokumentów wymaganych w różnych sytuacjach.

  **Dokumenty Wymagane Przy Zgłoszeniu Szkody Komunikacyjnej:**

  W przypadku szkody komunikacyjnej, takiej jak wypadek drogowy czy kolizja, kluczowe są następujące dokumenty:

  1. *Druk Zgłoszenia Szkody:* Niezbędny formularz do pobrania ze strony internetowej towarzystwa ubezpieczeniowego lub dostępny w placówce. Wypełnienie zawierające dane poszkodowanego, opis zdarzenia i informacje dotyczące pojazdu jest fundamentalne.

  2. *Dane Osobowe i Kontaktowe:* Wskazane jest posiadanie danych osobowych zarówno poszkodowanego, jak i sprawcy wypadku, jeśli jest znany.

  3. *Opis Zdarzenia:* Dokładny opis zdarzenia, obejmujący okoliczności i przebieg wypadku.

  **Dokumenty Wymagane Przy Zgłoszeniu Szkody Majątkowej:**

  W przypadku szkody majątkowej, czyli uszkodzenia nieruchomości lub ruchomości, dokumentacja obejmuje:

  1. *Druk Zgłoszenia Szkody:* Podobnie jak w przypadku szkód komunikacyjnych, konieczne jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego.

  2. *Dokumenty Potwierdzające Własność:* Faktury, rachunki czy umowy kupna-sprzedaży potwierdzające własność i wartość uszkodzonego mienia.

  3. *Dokumentacja Fotograficzna:* W przypadku szkód spowodowanych przez siły natury, takich jak powódź czy wichura, przyda się dokumentacja zdjęciowa przedstawiająca zakres uszkodzeń.

  **Dokumenty Wymagane Przy Zgłoszeniu Szkody Osobowej:**

  W sytuacji szkody osobowej, np. wypadku prowadzącego do uszczerbku na zdrowiu, dokumentacja obejmuje:

  1. *Druk Zgłoszenia Szkody:* Standardowy formularz zgłoszeniowy, uzupełniony danymi dotyczącymi zdarzenia.

  2. *Dokumentacja Medyczna:* Zaświadczenia lekarskie, wyniki badań, informacje o leczeniu i rehabilitacji.

  3. *Zaświadczenie od Lekarza Orzecznika:* W przypadku utraty zdolności do pracy, warto mieć zaświadczenie od lekarza orzecznika, a także dokumentację związaną z pracą.

  Zgłaszając szkodę, posiadanie kompletnych i poprawnych dokumentów zdecydowanie ułatwia proces i przyspiesza uzyskanie odszkodowania. Dlatego też zawsze warto być przygotowanym, zgromadzić potrzebne dokumenty i skonsultować się z przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego w razie wątpliwości.