Wartość Twojej szkody

Bezpłatnie dowiedz się jakiej wysokości odszkodowanie możesz dostać

Wyrażam zgodną na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit a) w związku z przesłaniem powyższego zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak również o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Enres Grzegorz Karolak z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwalskiej 4/37 (03-252) zarejestrowana w CEIDG nr NIP 5241719103, tel.: 22 295 16 32, adres e-mail: biuro@enres.pl, dalej zwana „Kancelarią Enres”.

Odszkodowanie za grunty warszawskie

Odszkodowanie za grunty warszawskie

Odszkodowanie za grunty warszawskie

 

Spadkobiercom byłych właścicieli tzw. „Gruntów warszawskich” oferujemy kompleksową pomoc związaną z:

  • oceną roszczeń wynikających z dekretu z 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279) – tzw. „dekretu Bieruta”,
  • prowadzeniem postępowań administracyjnych przed Prezydentem m. st. Warszawy, Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie oraz organami administracji centralnej w sprawach roszczeń dekretowych,
  • prowadzeniem postępowań administracyjnych o ustanowienie użytkowania wieczystego;
  • prowadzeniem postępowań administracyjnych o odszkodowanie na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • prowadzeniem postępowań sądowo administracyjnych przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w powyższym zakresie,
  • dochodzeniem na drodze sądowej roszczeń odszkodowawczych związanych z wystąpieniem nieodwracalnych skutków prawnych wykluczających stwierdzenie nieważności decyzji dekretowych.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią,

podejmiemy działania prawne w celu uzyskania najwyższego odszkodowania za grunty warszawskie.

Odszkodowania powypadkowe Warszawa

ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa