Wartość Twojej szkody

Bezpłatnie dowiedz się jakiej wysokości odszkodowanie możesz dostać

  [recaptcha][recaptcha size:compact]Akceptuję politykę strony
  Polityka strony

  Odszkodowanie za grunty warszawskie

  odszkodowanie warszawa

  Odszkodowanie za grunty warszawskie

  Odszkodowanie za grunty warszawskie   Spadkobiercom byłych właścicieli tzw. „Gruntów warszawskich” oferujemy kompleksową pomoc związaną z: oceną roszczeń wynikających z dekretu z 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279) – tzw. „dekretu Bieruta”, prowadzeniem postępowań administracyjnych przed Prezydentem m. st. Warszawy, Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie oraz organami administracji centralnej w sprawach roszczeń dekretowych, prowadzeniem postępowań administracyjnych o ustanowienie użytkowania wieczystego; prowadzeniem postępowań administracyjnych o odszkodowanie na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, prowadzeniem postępowań sądowo administracyjnych przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w…

  odszkodowanie warszawa

  Odszkodowanie za wypadek w pracy

  Odszkodowanie za wypadek w pracy   Wypadki w pracy statystycznie zdarzają się rzadziej niż wypadki komunikacyjne, jednak również się zdarzają. Pracownik może z tego tytułu starać się o odszkodowanie zarówno od pracodawcy jak i z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  Wypadek w pracy kogo i kiedy dotyczy? Wypadkiem przy pracy określa się nagłe zdarzenie, które wywołane zostało przyczyną zewnętrzną, a skutkiem jest uraz lub śmierć osoby wykonującej obowiązki związane z pracą. Dotyczy to zdarzeń, które miały miejsce: w trakcie wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych w trakcie wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet…

  odszkodowanie warszawa

  Odszkodowanie za wypadek rowerzysty

  Odszkodowanie po wypadku dla rowerzysty Jeśli nie byłeś sprawcą wypadku, zawsze należy Ci się odszkodowanie powypadkowe Pomimo to, że ścieżek rowerowych stale przybywa w polskich miastach to kierowcy i rowerzyści nadal są na siebie skazani. Ich drogi często przecinają się, a rowerzysta w starciu z samochodem praktycznie nie ma szans uniknięcia obrażeń. Najczęstszymi urazami wśród rowerzystów są urazy głowy np. wstrząs mózgu, czy złamania kości czaszki. Dlatego obowiązkowo należy używać kasku wybierając się na przejażdżkę jednośladem. Przy uderzeniach o mniejszej sile, właśnie kask może uchronić rowerzystę przed poważniejszymi urazami głowy. W przypadku potrącenia rowerzysty odpowiedzialność, w większości sytuacji ponosi kierowca pojazdu….

  odszkodowanie warszawa

  Odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach

  Odszkodowanie powypadkowe za potrącenie pieszego na pasach Potrącenia pieszych na przejściach dla pieszych to niestety nierzadkie sytuacje na polskich ulicach. Wystarczy chwila nieuwagi, nadmierna prędkość, która uniemożliwi zatrzymanie się samochodu przed przejściem dla pieszych itd. Za zdecydowaną większość wypadków z udziałem pieszych odpowiedzialność ponoszą kierowcy – wedle przepisu posiadacz pojazdu odpowiada za szkody wyrządzone osobom pieszym na zasadzie ryzyka. Wyjątkami są sytuacje, które wyłączają jego odpowiedzialność. Chodzi tu o: działanie siły wyższej, wyłączną winę osoby trzeciej, czy też wyłączną winę samego poszkodowanego. W pozostałych sytuacjach pieszy potrącony na pasach nie musi udowadniać winy kierowcy. Kierowca ponosi odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenie…