Wartość Twojej szkody

Bezpłatnie dowiedz się jakiej wysokości odszkodowanie możesz dostać

Wyrażam zgodną na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit a) w związku z przesłaniem powyższego zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak również o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Enres Grzegorz Karolak z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwalskiej 4/37 (03-252) zarejestrowana w CEIDG nr NIP 5241719103, tel.: 22 295 16 32, adres e-mail: biuro@enres.pl, dalej zwana „Kancelarią Enres”.

Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

Odszkodowanie za śmierć matki

Odszkodowanie za śmierć matki

Członkowie najbliższej rodziny mogą domagać się rekompensaty finansowej za śmierć matki, lub żony. Nagła śmierć matki w wypadku drogowym lub w pracy, jest tragedią o największych rozmiarach. Śmierć matki powoduje często osierocenie małoletnich dzieci, które  wskutek tego zdarzenia są pozbawione możliwości do życia w szczęśliwej i pełnej rodzinie.

Osierocone dzieci mają uprawnienia do wysuwania roszczeń o zapłatę stosownego zadośćuczynienia, odszkodowania powypadkowego po śmierci matki, a także o zapłatę renty. Uprawnienie to powstaje bez względu na to, czy osierocone dzieci są osobami pełnoletnimi, czy też nie. Jeżeli osierocone dzieci są osobami małoletnimi, wówczas muszą one być reprezentowane przez drugiego z rodziców.

Wysokość odszkodowania za śmierć matki i innych form rekompensaty finansowej zależą od tego, w jakim stopniu śmierć matki miała wpływ na sytuacje życiową jego najbliższej rodziny, czyli żony i dzieci. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby zależy również od innych kwestii takich jak choćby np. trwałe i przemijające następstwa zdrowotne dzieci, głównie chodzi tu o ich kondycję psychiczną.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią,

podejmiemy działania prawne w celu uzyskania najwyższego odszkodowania za śmierć matki.

Odszkodowania powypadkowe Warszawa

ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa